Bestyrelse

    • Kurt Stjernholm Sørvad (formand)  tlf. 61355237
    • Poul Erik Lauritsen Sørvad (næstformand), tlf. 40458549
    • Steen Østergård Vind tlf. 51587394
    • Asger Petersen Sørvad tlf. 40158335
    • Finn Zink Vildbjerg tlf. 22581624
    •  Else Lauritsen Sørvad (kasserer) tlf. 50808549

2017-2018