2007-04-21 Arbejdslordag

Siddende arbejdere Morgenkaffe Klubhus & 2 maskiner Frokost Flag