Bliv medlem

Hvis du ønsker at blive medlem.
Al indmeldelse skal ske gennem formanden.
Enten på telefon
61355237
Eller mail
t.k.Stjernholm@c.dk