Kontingent opkrævning 2016

Kontingentopkrævning

 


Årets kontingent  bedes betalt snarest.

kr. XXX betales senest XX.XX.XXXX

til bankkonto 7500-1358722 (Hvidbjerg Bank)


Ved betalingen bedes du i “tekst til modtagers kontoudskrift” anføre dit navn.

Hvis din ægtefælle/kæreste også skal betale kontingent, bedes I overføre kr. 400 to gange – altså ikke samlet beløb, som besværliggør kontingentadministrationen.

Betal venligst senest anførte frist og undgå at vi skal bruge porto og vores tid til rykker – på forhåndTAK !

  NB: BANKKONTO NR. ER ÆNDRET I FORHOLD TIL SIDSTE ÅR